A Fornalla

A finais do 2017 o xornal “Diario de Pontevedra” ofreceume publicar un artigo mensual na contracapa do suplemento semanal “O Morrazo”. A finalidade que lle quixen e quero dar foi centralizalos no concello de Marín, con opinións persoais mais sobre todo recuperar unha parte do noso pasado sen esmerarse en ter unha gran calidade narrativa, pois trátase dunha serie de artigos limitados a unha extensión de 200 palabras aproximadamente.

A Real Academia Galega define o termo “Fornalla” como a “boca do forno” e “lugar do forno de leña onde se van botando as cinsas”, polo que considerei axeitado usar este nome para o conxunto dos artigos desta sección, tendo tamén en conta ademais que se trata dunha antiga praia da vila de Marín.

Estes escritos curtos tratan de sucesos históricos e de pequenas biografías do concello de Marín, ademais algúns deles son opinións persoais sobre a situación dalgún feito ou da conxuntura política e social municipal.

 1. “O Patrimonio a Conservar”. 2 de decembro do 2017
 2. “Represión”. 23 de decembro do 2017
 3. “Antroponimia”. 20 de xaneiro do 2018
 4. “Portela V.”. 19 de febreiro do 2018
 5. “A Pinta”. 10 de marzo do 2018
 6. “A Pardilla”. 7 de abril do 2018
 7. “Etnomedicina”. 5 de maio do 2018
 8. “Oposición”. 2 de xuño do 2018
 9. “Protección”. 23 de xuño do 2018
 10. “Brasón”. 28 de xullo do 2018
 11. “Stonesfield”. 25 de agosto do 2018
 12. “Liceo”. 15 de setembro do 2018
 13. “Fracaso”. 27 de outubro do 2018
 14. “Franquismo”. 24 de novembro do 2018
 15. “A-9”. 22 de decembro do 2018
 16. “Esquecidas”. 19 de xaneiro do 2019
 17. “Manducas”. 16 de febreiro do 2019
 18. “Xeroma”. 16 de marzo do 2019
 19. “Bofill”. 13 de abril do 2019
 20. “M-19”. 1 de xuño do 2019
 21. “Nacionalismo”. 29 de xuño do 2019
 22. “de la Rúa”. 27 de xullo do 2019
 23. “Hervés”. 24 de agosto do 2019
 24. “Casilda”. 21 de setembro do 2019
 25. “Clima”. 19 de outubro do 2019
 26. “Constitución”. 16 de novembro do 2019
 27. “Franco”. 21 de decembro do 2019
 28. “Emigración”. 18 de xaneiro do 2020
 29. “Futuro”. 15 de febreiro do 2020
 30. “Cadilla”. 16 de marzo do 2020
 31. “Agrarismo”. 18 de xullo do 2020
 32. “Cambios”. setembro do 2020?
 33. “Pastaseca”. 10 de outubro do 2020
 34. “Moraño”. 14 de novembro do 2020
 35. “Maradona”. 5 de decembro do 2020
 36. “Armadoras”. 16 de xaneiro do 2021
 37. “Rachón”. 6 de febreiro do 2021
 38. “Folga”. 27 de febreiro do 2021
 39. “Trabazo”. 20 de marzo do 2021
 40. “Nores”. 17 de abril do 2021
 41. “Deza”. 8 de maio do 2021
 42. “Ramallo”. 29 de maio do 2021
 43. “Comerciantes”. 19 de xuño do 2021
 44. “Galeguismo”. 10 de xullo do 2021
 45. “Bóveda”. 31 de xullo do 2021
 46. “Caxica”. 21 de agosto do 2021
 47. “Ciclismo”. 18 de setembro do 2021
 48. “Turismo (I)”. 9 de outubro do 2021
 49. “Turismo (II)”. 16 de outubro do 2021
 50. “Cividanes”. 30 de outubro do 2021
 51. “Pin”. 27 de novembro do 2021
 52. “Casavella”. 18 de decembro do 2021
 53. “Urbano”. 22 de xaneiro do 2022
 54. “Cachadas”. 26 de febreiro do 2022
 55. “Jacón”. 19 de marzo do 2022
 56. “Víctor”. 23 de abril do 2022
 57. “Palmás”. 21 de maio do 2022
 58. “Saavedra”. 18 de xuño do 2022
 59. “Piñeiro”. 17 de setembro do 2022
 60. “Mixiriviñas”. 17 de outubro do 2022
 61. “M-2023 (1)”. 29 de outubro do 2022
 62. “M-2003 (2)”. 26 de novembro do 2022
 63. “Tarrida”. 17 de decembro do 2022

Case todos estes artigos poden consultarse na miña sección de Pontevedraviva.com.